Riksdelen: Stormakt och rikssprängning 1560-1812

By: Nils Erik Villstrand

Price: $157.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Riksdelen handlar om Finlands svenska historia, från Erik den XIV: s trontillträde och Sveriges entré som Östersjömakt 1560 till mötet 1812 mellan kejsar Alexander och kronprins Karl Johan. I boken behandlas centrala frågor i Finlands historia under denna tid: samhällseliten och dess gradvisa försvenskning, allmogens liv och språkförhållanden, mötet mellan en svensk överhet och finskspråkiga undersåtar samt kyrkans förmedlande roll. Boken är en välskriven syntes som skickligt utnyttjar både äldre och nyare forskning och som vidgar vår kunskap genom nya perspektiv och resultat. Printed Pages: 416.

Title: Riksdelen: Stormakt och rikssprängning 1560-1812

Author Name: Nils Erik Villstrand

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

ISBN: 9515831849

ISBN 13: 9789515831842

Book Condition: New

Seller ID: 115624

Keywords: Riksdelen: Stormakt och rikssprängning 1560-1812 Nils Erik Villstrand