Anpassning, förhandling, Motstånd

By: Anu Lahtinen

Price: $120.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Boken tecknas kvinnornas roll i det tidigmoderna samhället utifrån flera generationer kvinnor i släkten Fleming. Denna högadliga släkt utövade inflytande över rikspolitiken under hela 1500-talet och var bl.a. djupt involverad i maktkampen mellan Sigismund och hertig Karl. Kvinnorna spelade viktiga roller inom hushållet och herrgårdsekonomin samt i relationerna inom den egna släkten och adeln, men de kunde i vissa fall bli självständiga aktörer även inom politiken. Genom rättegångshandlingar, brev, ekonomiska dokument och en mångfald andra källor ges här ett nytt och fascinerande kvinnohistoriskt perspektiv på en omvälvande epok. Printed Pages: 313.

Title: Anpassning, förhandling, Motstånd

Author Name: Anu Lahtinen

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

ISBN: 9515831784

ISBN 13: 9789515831781

Book Condition: New

Seller ID: 115637

Keywords: Anpassning, förhandling, Motstånd Anu Lahtinen