Historiska och litteraturhistoriska studier 84

By: Red. av Pia Forssell

Price: $97.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artiklar: Mats Thelander, Delad vårdnad och dubbelt medborgarskap – svenskans lott under 200 år; Klaus Törnudd, En österbottnisk ynglings dagbok 1808–1810; Henrik Degerman, Storfurstendömets heraldiska arv; Roland Dahlman & Krister Wahlbäck (red.), Finlands sak är vår – frivilligrörelsen i Sverige 1939–1940. Ett vittnesmål från “propagandachefen” Sven Dahlman; Thomas Ek, Dödsmörk och bländljus. Om dikten Rösterna och polariseringen i Jarl Hemmers författarskap; Jyrki Nummi, Att kanonisera Linna, eller hur man blir nationalförfattare; Conny Svensson, Breven från Elin; Liisa Wilska, Den levande estetiska känslan, sinnet för måttfullhet och trevnad – arkitekten Frans Nyberg som skriftställare och grafiker. Printed Pages: 160.

Title: Historiska och litteraturhistoriska studier 84

Author Name: Red. av Pia Forssell

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

ISBN: 9515831822

ISBN 13: 9789515831828

Book Condition: New

Seller ID: 115644

Keywords: Historiska och litteraturhistoriska studier 84 Red. av Pia Forssell