Journal hållen på resan till Canton i China

By: Israel Reinius

Price: $40.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Journalen är en kombination av dagbok, loggbok och ekonomisk och naturvetenskaplig anteckningsbok. Israel Reinius beskriver väder och vind, skeppsarbeten, märkliga händelser ombord, matordning och hamnorternas natur- och folkliv, religion, seder och bruk, odlingar och industrier. Anteckningarna ger en bild av sjömanslivet till sjöss och till lands, även om männen sällan tilläts gå i land eftersom det ofta ledde till fylleri, slagsmål och rymningar. Printed Pages: 325.

Title: Journal hållen på resan till Canton i China

Author Name: Israel Reinius

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

ISBN: 951583161X

ISBN 13: 9789515831613

Book Condition: New

Seller ID: 115678

Keywords: Journal hållen på resan till Canton i China Israel Reinius