Historiska och litteraturhistoriska studier 83

By: Red. av Malin Bredbacka-Grahn

Price: $97.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artiklar: Henrik Meinander, Nationen Finland, en lyckosam biprodukt? Fredrag vid Svenska litteratursllskapets i Finland rshgtid den 5 februari 2008; Carl-Thomas von Christierson, Krigsfiskalen Pehr von Christierson kommendantsekreterare p Sveaborg 17721783; Christoffer Sundman, De nylndska studenterna och gravvrden ver korpralen Gustaf Glansberg; Aapo Roselius, Arvet efter Runebergs hjltar. Finska kriget 180809 och skyddskrens minneskultur; Eljas Orrman, Statssekretariatets arkiv ett finskt forskningsarkiv i S:t Petersburg; Marjatta Hietala, De finlndska forskarna och orienteringen mot Tyskland; Per Stam, Det r redan poesi. Anteckningar om Henry Parlands litterra metod; Sven Hirn, Pantomimens historia i Norden. Printed Pages: 279.

Title: Historiska och litteraturhistoriska studier 83

Author Name: Red. av Malin Bredbacka-Grahn

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

ISBN: 9515831644

ISBN 13: 9789515831644

Book Condition: New

Seller ID: 115681

Keywords: Historiska och litteraturhistoriska studier 83 Red. av Malin Bredbacka-Grahn