Historiska och litteraturhistoriska studier 83

By: Red. av Malin Bredbacka-Grahn

Price: $97.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artiklar: Henrik Meinander, Nationen Finland, en lyckosam biprodukt? Föredrag vid Svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 februari 2008; Carl-Thomas von Christierson, Krigsfiskalen Pehr von Christierson – kommendantsekreterare på Sveaborg 1772–1783; Christoffer Sundman, De nyländska studenterna och gravvården över korpralen Gustaf Glansberg; Aapo Roselius, “Arvet efter Runebergs hjältar”. Finska kriget 1808–09 och skyddskårens minneskultur; Eljas Orrman, Statssekretariatets arkiv – ett finskt forskningsarkiv i S:t Petersburg; Marjatta Hietala, De finländska forskarna och orienteringen mot Tyskland; Per Stam, “Det är redan poesi”. Anteckningar om Henry Parlands litterära metod; Sven Hirn, Pantomimens historia i Norden. Printed Pages: 279.

Title: Historiska och litteraturhistoriska studier 83

Author Name: Red. av Malin Bredbacka-Grahn

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

ISBN: 9515831644

ISBN 13: 9789515831644

Book Condition: New

Seller ID: 115681

Keywords: Historiska och litteraturhistoriska studier 83 Red. av Malin Bredbacka-Grahn