Ordens makt och Maktens Ord

By: Red. Olli Kangas

Price: $142.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artiklarna i bokens första del, Ord i historien, studerar språkets roll i uppkomsten av nationen och nationalstaten och hur språket har använts för att stärka den etniska identiteten. I den andra delen, Ord i politiken, diskuteras hur uppfattningen om verkligheten skapas och förändras med hjälp av politiskt språkbruk. Bokens tredje del, Ord i företagsvärlden, tar fasta på hur språket används mellan anställda på svensk-finska företag. Artiklarna i boken visar också hur språkets betydelse förändras: språken håller på att förlora domäner, och kanske också sin betydelse för den nationella identiteten, till följd av att engelskan får en allt mer dominerande ställning. Printed Pages: 493.

Title: Ordens makt och Maktens Ord

Author Name: Red. Olli Kangas

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2007

ISBN: 9515831431

ISBN 13: 9789515831439

Book Condition: New

Seller ID: 115705

Keywords: Ordens makt och Maktens Ord Red. Olli Kangas