Ekenäs stads dombok 1678-1695 I: Rättsfilologisk studie av en 1600-Talshandskrift

By: Harry Lönnroth

Price: $75.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Domböcker är de viktigaste sammanhängande källorna till Finlands historia under 1600-talet. De belyser på ett mångsidigt sätt livet och människorna på det lokala planet men också i ett riksperspektiv. I den första delen av sin doktorsavhandling redogör Harry Lönnroth för Ekenäs stads dombok 1678–1695 i ett rättsfilologiskt perspektiv. Boken innehåller dels en textfilologisk analys av den renoverade domboken, dels en editionsfilologisk introduktion till den vetenskapliga utgåva som ingår i avhandlingens andra del. Printed Pages: 200.

Title: Ekenäs stads dombok 1678-1695 I: Rättsfilologisk studie av en 1600-Talshandskrift

Author Name: Harry Lönnroth

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2007

ISBN: 9516533515

ISBN 13: 9789516533516

Book Condition: New

Seller ID: 115709

Keywords: Ekenäs stads dombok 1678-1695 I: Rättsfilologisk studie av en 1600-Talshandskrift Harry Lönnroth