Dialog och Särart

By: Red. Gabriel Bladh Christer Kuvaja

Price: $142.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Dialogen och växelverkan mellan Sverige och Finland har genom seklerna format de båda länderna. Denna bok belyser de två grannländernas historia ur olika synvinklar och bidrar samtidigt till förståelsen av dem i dag. Här får vi läsa om varför savolaxare blev skogsfinnar i Värmland och Dalarna på 1500- och 1600-talen och hur den pietistiska separatismen spreds från Stockholm till Österbotten på 1700-talet. Städernas politiska kultur på vardera sidan av Bottniska viken under frihetstiden studeras liksom likheter och olikheter i det urbana namnskicket. Rikets delning 1809 krävde en nyorientering på alla plan. Printed Pages: 448.

Title: Dialog och Särart

Author Name: Red. Gabriel Bladh Christer Kuvaja

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

ISBN: 9515831261

ISBN 13: 9789515831262

Book Condition: New

Seller ID: 115751

Keywords: Dialog och Särart Red. Gabriel Bladh Christer Kuvaja