Försök till ny Redaction af Kyrko Lag för Finland

By: Gustav Björkstrand

Price: $57.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Reformationsjubiléet år 1817 gav den till ärkebiskop uppphöjde Jacob Tengström möjlighet att skapa en självständig kyrkoprovins av storfurstendömet Finland. Tengström ledde själv arbetet i de fyra kommittéer som tillsattes i syfte att åstadkomma en ny psalmbok, katekes, kyrkohandbok och kyrkolag. Specialundersökningar har gjorts av alla kommittéers arbete utom när det gäller kyrkolagen. Professor Gustav Björkstrand presenterar i föreliggande arbete det aktuella forskningsläget på området. Kyrkolagsförslagen utges i tryck med en omfattande källkritisk notapparat. Arbetet kommer att vara av bestående betydelse för forskning på det kyrkorättsliga området. Printed Pages: 315.

Title: Försök till ny Redaction af Kyrko Lag för Finland

Author Name: Gustav Björkstrand

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1998

ISBN: 9525031144

ISBN 13: 9789525031140

Book Condition: New

Seller ID: 115783

Keywords: Försök till ny Redaction af Kyrko Lag för Finland Gustav Björkstrand