Att förstå inom Humaniora

By: Red. René Gothóni

Price: $57.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Att veta är inte alltid det samma som att förstå. Essäsamlingen Att förstå inom humaniora har vuxit fram ur behovet att klargöra humanioras egenart som kunskapsgren om människan och hennes kultur. I humaniora möts två förståelsehorisonter, tolkarens och det tolkade föremålets; diktverket, den främmande människan och hennes kultur, mentaliteten, religionen osv. Tolkningen uppstår i en sammansmältning av dessa horisonter. Hur detta sker belyses i essäsamlingen av Societetens ledamöter, vilka representerar olika områden och infallsvinklar inom humaniora. Printed Pages: 335.

Title: Att förstå inom Humaniora

Author Name: Red. René Gothóni

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2002

ISBN: 9516533132

ISBN 13: 9789516533134

Book Condition: New

Seller ID: 115891

Keywords: Att förstå inom Humaniora Red. René Gothóni