"Työllä ei oo kukkaan rikastunna"

By: Toim. Marjatta Rahikainen

Price: $91.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Työnteko on useimmille pakon sanelemaa, mutta siitä on voitu ammentaa myös iloa. Tässä teoksessa tarkastellaan, miten suomalaiset naiset ovat omalla työllään luoneet toimeentulonsa edellytykset ja miten he ovat yksilöinä ja yhdessä toimineet vallinneiden yhteiskunnallisten suhteiden kentässä ja kyenneet toiminnallaan myös murtamaan ja muuttamaan näitä suhteita. Artikkelit käsittelevät posti- ja kauppaneitejä, vanhoja naisia, maatalouden naisia, naisyrittäjiä sekä herrasväen ja työväen naisia. Printed Pages: 197.

Title: "Työllä ei oo kukkaan rikastunna"

Author Name: Toim. Marjatta Rahikainen

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2001

ISBN: 9517463006

ISBN 13: 9789517463003

Book Condition: New

Seller ID: 115951

Keywords: Työllä ei oo kukkaan rikastunna" Toim. Marjatta Rahikainen