Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä

By: Jukka Palm

Price: $193.00

Quantity: 1 available

Book Condition: New


PoD-kirja Teoksessa tarkastellaan niin sanotun brandi-ajattelun vaikutusta tavaramerkkien rekisteröimisen edellytyksiin ja suoja-alueen laajuuteen. Ajankohtaisia kysymyksiä ovat vahvasti kuvailevien sanamerkkien ja "epätavallisten" merkkien rekisteröinti, modernin sekaannusvaaraopin laajuus sekä merkkien suojaaminen niiden vesittymiseltä. Tutkimuksessa muodostetaan käsitys siitä, mikä on rationaalinen yhteisöoikeudellinen standardi näissä kysymyksissä. Teoksessa kiinnitetään keskeinen huomio siihen, että modernia tavaramerkkioikeutta ei tule tarkastella sääntökeskeisenä oikeudenalana, vaan argumentaatiopohjaisena punnintajuridiikkana. Erilaisten suuntaa antavien mittapuiden perusteella määritetään se, miten kukin oikeudellinen ongelma on ratkaistava. Näin ollen kysymys on eräänlaisesta "standardilainopista", jossa erilaisten käytännöllisten tyyppitapausten merkitys korostuu. Printed Pages: 324.

Title: Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä

Author Name: Jukka Palm

Categories: Law,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2002

ISBN: 951855322X

ISBN 13: 9789518553222

Book Condition: New

Seller ID: 116048

Keywords: Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä Jukka Palm