Förfarandegarantier vid domstolsanknuten Medling

By: Gisela Knuts

Price: $197.00

Quantity: 1 available

Book Condition: New


Avhandlingen granskar tre specifika förfarandegarantier: rätten till opartisk handläggning, rätten till lika behandling och kontradiktoriskt förfarande samt rätten till offentlig förhandling. Avhandlingen granskar tre olika exempel på domstolsanknuten medling: medling i tvistemål i Finland, rettsmekling i Norge och särskild medling i Sverige och diskuterar den domstolsanknutna medlingens huvuddrag. Utgående från de olika tvistlösningsmetoderna presenterar avhandlingen en analys av vilken betydelse rätten till opartisk handläggning, rätten till lika behandling och kontradiktoriskt förfarande samt rätten till offentlig förhandling bör ges vid domstolsanknuten medling. Printed Pages: 261.

Title: Förfarandegarantier vid domstolsanknuten Medling

Author Name: Gisela Knuts

Categories: Law,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

ISBN: 9518552525

ISBN 13: 9789518552522

Book Condition: New

Seller ID: 116088

Keywords: Förfarandegarantier vid domstolsanknuten Medling Gisela Knuts