Rätten till tjänster i informations- och Kreditsamhället

By: Frey Nybergh

Price: $205.00

Quantity: 1 available

Book Condition: New


Tillhandahållande av konto är den mest centrala banktjänsten. De två viktigaste vägande skälen till vägran att öppna konto är att den person som avser att ingå ett avtal om depositionskonto tidigare har gjort sig skyldig till ett väsentligt brott mot avtal som gäller konton och dylikt samt att det föreligger en misstanke om att personen kommer att begå ett straffrättsligt sanktionerat brott gentemot banken. Det andra vägande skälet för vägran att öppna ett konto är att det föreligger en misstanke om att den person som avser att ingå avtalet kommer att begå ett brott gentemot banken. Det brott som främst kan komma ifråga är betalningsmedelsbedrägeri. Printed Pages: 313.

Title: Rätten till tjänster i informations- och Kreditsamhället

Author Name: Frey Nybergh

Categories: Law,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2004

ISBN: 9518552312

ISBN 13: 9789518552317

Book Condition: New

Seller ID: 116099

Keywords: Rätten till tjänster i informations- och Kreditsamhället Frey Nybergh