Norden, Rtten, Historia

By: Red. Jukka Kekkonen

Price: $152.00

Quantity: 1 available

Book Condition: New


Innehll: Inger Dbeck, Forholdet mellem konkubinat og gteskab i dansk retshistorie: et sprgsml om ret eller moral? Jyri Inha, Diskret maktkamp mellan kejsaren och hans energiske prokurator - Matthias Calonius och upphovet till lagenlighetstillsyn i den Kejserliga regeringskonseljen; Jukka Kekkonen, Fragment ur den rttshistoriska metoddiskussionen; Mia Korpiola, Kyrkotukt fr hela folket: hertig Gustafs av Saxen "horerij" och luthersk kyrkodisciplin i Sverige p 1500- och 1600-talen; Toomas Kotkas, Lemminkinen-snger i Kalevala - en historia om arkaisk rtt; Pia Letto-Vanamo, Internationella ider och den nationella realiteten; Sigurur Lndal, At slge viden; Bo H. Lindberg, Salus publica och dominium: korporativism och gandertt i tidig ny tid; Dag Michalsen, Rettsvitenskapens mange identiteter - bidrag til den rettsvitenskapshistoriske metode; Kjell . Moder, stersjomrdets rttsliga kartor - rttskulturella konstruktioner i frndring; Rolf Nygren, Reflexioner om den svenska kommunala sjlvstyrelsen - ett svenskt-finskt rttsarv; Pivi Paasto, Om ganderttens ursprung i den nordiska och den europeiska diskussionen p 1800-talet; Claes Peterson, Debatten om 1826 rs frslag till en allmn civillag - en svensk kodifikationsstrid? Heikki Pihlajamki, "At synd och laster icke skall blifwa ostraffade": straffrttsligt appellationsfrbund i svensk rttshistoria; Marie Sandstrm, Den svenska modellen - en juridisk metodlra i tre platta paket; Ditlev Tamm, Holbergs naturret og nordiske retsvidenskab; Heikki Ylikangas, Tvisten om nybyggarrttigheter som orsak fr storskiftet. Printed Pages: 345.

Title: Norden, Rtten, Historia

Author Name: Red. Jukka Kekkonen

Categories: Law,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2004

ISBN: 9518552371

ISBN 13: 9789518552379

Book Condition: New

Seller ID: 116109

Keywords: Norden, Rtten, Historia Red. Jukka Kekkonen