Norden, Rätten, Historia

By: Red. Jukka Kekkonen

Price: $152.00

Quantity: 1 available

Book Condition: New


Innehåll: Inger Dübeck, Forholdet mellem konkubinat og ægteskab i dansk retshistorie: et spørgsmål om ret eller moral? Jyri Inha, Diskret maktkamp mellan kejsaren och hans energiske prokurator - Matthias Calonius och upphovet till lagenlighetstillsyn i den Kejserliga regeringskonseljen; Jukka Kekkonen, Fragment ur den rättshistoriska metoddiskussionen; Mia Korpiola, Kyrkotukt för hela folket: hertig Gustafs av Saxen "horerij" och luthersk kyrkodisciplin i Sverige på 1500- och 1600-talen; Toomas Kotkas, Lemminkäinen-sånger i Kalevala - en historia om arkaisk rätt; Pia Letto-Vanamo, Internationella idéer och den nationella realiteten; Sigurður Líndal, At sælge viden; Bo H. Lindberg, Salus publica och dominium: korporativism och äganderätt i tidig ny tid; Dag Michalsen, Rettsvitenskapens mange identiteter - bidrag til den rettsvitenskapshistoriske metode; Kjell Å. Modéer, Östersjöområdets rättsliga kartor - rättskulturella konstruktioner i förändring; Rolf Nygren, Reflexioner om den svenska kommunala självstyrelsen - ett svenskt-finskt rättsarv; Päivi Paasto, Om äganderättens ursprung i den nordiska och den europeiska diskussionen på 1800-talet; Claes Peterson, Debatten om 1826 års förslag till en allmän civillag - en svensk kodifikationsstrid? Heikki Pihlajamäki, "At synd och laster icke skall blifwa ostraffade": straffrättsligt appellationsförbund i svensk rättshistoria; Marie Sandström, Den svenska modellen - en juridisk metodlära i tre platta paket; Ditlev Tamm, Holbergs naturret og nordiske retsvidenskab; Heikki Ylikangas, Tvisten om nybyggarrättigheter som orsak för storskiftet. Printed Pages: 345.

Title: Norden, Rätten, Historia

Author Name: Red. Jukka Kekkonen

Categories: Law,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2004

ISBN: 9518552371

ISBN 13: 9789518552379

Book Condition: New

Seller ID: 116109

Keywords: Norden, Rätten, Historia Red. Jukka Kekkonen