Språk i prosa och Press

By: Red. Marika Tandefelt

Price: $121.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Den här volymen i bokserien Svenskan i Finland - i dag och i går handlar om språket i samtida finlandssvensk prosa och press. Den inleds med en översiktsartikel som presenterar finlandssvenska särdrag som brukar förekomma i sakprosa. Under en stor del av 1900-talet har kritiker och läsare reagerat på språket i finlandssvensk skönlitteratur, och ibland har debatten varit hetsig. Det fullständigt korrekta språket kan inte återge den finländska verkligheten där dialekt, slang, finska och andra språk förekommer sida vid sida med standardspråket. Jakten på finlandismerna i prosan är över, men författarnas medvetna språkarbete fortgår. Det finlandssvenska medielandskapet är än så länge rikt, och mediekonsumtionen har stor betydelse för både språket och identiteten. Det är medierna som sätter ord på en föränderlig verklighet, och journalisternas språk har betydelse för läsarna och lyssnarna. I volymen ingår kapitel om finlandssvenska medier ur olika synvinklar: hur finlandssvenskarna väljer de medier de vill följa, hur språkarbetet på redaktionerna går till, hur mediespråkvården är organiserad och hur journalisterna slipar sitt språk. Frågan om vilka tidningar som har flest finlandismer både ställs och besvaras. Printed Pages: 242.

Title: Språk i prosa och Press

Author Name: Red. Marika Tandefelt

Categories: Linguistics,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

ISBN: 9515833620

ISBN 13: 9789515833624

Book Condition: New

Seller ID: 116115

Keywords: Språk i prosa och Press Red. Marika Tandefelt