Dialekter och Småstadsspråk

By: Ann-Marie Ivars

Price: $144.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Dialekter och småstadsspråk handlar om talspråkets variation i det svenska språksamhället i Finland. Ann-Marie Ivars beskriver den geografiska variationen från Karleby i norr till Pyttis i öster, och därtill den sociala variationen i stadsmålen i Jakobstad, Kristinestad, Ekenäs och Lovisa. Hon visar samtidigt hur det svenska talspråket i Finland ingår i ett större, nordiskt och historiskt sammanhang. Boken avslutas med en översikt av språkaterna dialekt, stadsmål och standardspråk, deras utveckling sedan tidig medeltid och deras ställning i vår egen tid. Printed Pages: 464.

Title: Dialekter och Småstadsspråk

Author Name: Ann-Marie Ivars

Categories: Linguistics,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

ISBN: 9515833361

ISBN 13: 9789515833365

Book Condition: New

Seller ID: 116147

Keywords: Dialekter och Småstadsspråk Ann-Marie Ivars