Talet lever!: Fyra studier i svenskt talspråk i Finland

By: Therese Leinonen

Price: $106.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Under åren 2005-2008 gjordes inspelningar med mer än tusen personer i projektet Spara det finlandssvenska talet vid Svenska litteratursällskapet i Finland. De berättär om sin hemort, sitt liv och synen på språk och språkvariation. I denna bok görs djupdykningar i olika delar av Spara talet-materialet Här beskrivs de åboländska dialekterna så som de talades i början av 2000-talet, och jämförelser görs av olika drag i finlandssvenskan i Helsingfors, Åbo, Mariehamn och Vasa. Sociolingvistisk variationsanalys används för att beskriva och förklara variation och förändring i språkbruket. Printed Pages: 230.

Title: Talet lever!: Fyra studier i svenskt talspråk i Finland

Author Name: Therese Leinonen

Categories: Linguistics,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

ISBN: 9515832926

ISBN 13: 9789515832924

Book Condition: New

Seller ID: 116167

Keywords: Talet lever!: Fyra studier i svenskt talspråk i Finland Therese Leinonen