Folkmåls-Studier 52

By: Camilla Lindholm

Price: $102.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artiklar: Per Holmberg, Inga-Lill Grahn & Ulrika Magnusson, Systemisk-funktionell lingvistik: att analysera språkets betydelsepotential; Jan Lindström, Interaktionell lingvistik: procedurer, teman och analyser; Marie Maegaard, Etnografisk metode i sociolingvistikken; Mikko Kuronen, Bryter finlandssvenskarna när de talar finska? Eveliina Tolvanen, Komplexa nominalfraser i finlandssvenska myndighetstexter; Sofie Henricson, Svenska i finsk miljö. Interaktion, grammatik och flerspråkighet i samtal på svenska språköar i Finland; Eeva-Liisa Nyqvist, Species och artikelbruk i finskspråkiga grundskolelevers inlärarsvenska. En longitudinell undersökning i årskurserna 7?9; Anders Stendahl, Användningen av 'en' som indefinit artikel i fornsvenskan. Printed Pages: 179.

Title: Folkmåls-Studier 52

Author Name: Camilla Lindholm

Categories: Linguistics,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Book Condition: New

Seller ID: 116178

Keywords: Folkmåls-Studier 52 Camilla Lindholm