Folkmåls-Studier 50

By: Camilla Lindholm

Price: $106.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artiklar: Gustav Bockgård, Interaktionell dialektologi. Ett forskningsområde under framväxt; Gustav Bockgård, Svansdubblerad negation i dialektinspelningar från nordöstra Götaland; Petra Bodén, Melodi, talrytm och språkljud i svenska multietnoleker; Ludvig Forsman, Spår av ideologi i skapandet av en älvdalsk standartortografi; Ann-Marie Ivars, Vad händer med språket i Kristinestad? Tomas Lehecka, Hur blir engelska svenska? En diakron studie av adjektivens anpassning i svensk tidningstext; Therese Leinonen, Indelning av finlandssvenska dialekter med särskild hänsyn till Åboland; Johanna Vaattovaara, Spatial concerns for the study of social meaning of linguistic variables ? an experimental approach. Lectio praecursoria: Charlotta af Hällström-Reijonen, Finlandismer och språkvård från 1800-talet till i dag; Johanna Koivisto, EU-artiklar som multimodala budskap. Text, bild och begriplighet i rapporteringen om EU-utvidgningen i finska och svenska morgontidningar år 2002 och 2004; Leila Mattfolk, Finlandssvenska åsikter och attityder till modern språkpåverkan; Minna Nakari, Variationen i kvinnors namnfraser i officiella dokument i Helsingfors 1780?1930. Socioonomastiska synvinklar på makt och identitet; Sinikka Segerståhl, Vaggvisor i Kvevlax. Språkliga strukturer och konstruktioner. Printed Pages: 264.

Title: Folkmåls-Studier 50

Author Name: Camilla Lindholm

Categories: Linguistics,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Book Condition: New

Seller ID: 116228

Keywords: Folkmåls-Studier 50 Camilla Lindholm