Folkmåls-Studier 49

By: Utg. av Hanna

Price: $102.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artiklar: Jan Engh, Norwegian variability in international syntax literature; Mia Österlund, "Kolla vilken fruittari!" Språk, maskulinitet och sexualitet i Marianne Backléns Kopparorm; Jannika Lassus, Betydelser i barnfamiljsbroschyrer. Systemisk-funktionell analys av den tänkta läsaren och institutionen; Åsa Mickwitz, Lånord och engelsk inflytande – hur påverkas svenskan? Printed Pages: 80.

Title: Folkmåls-Studier 49

Author Name: Utg. av Hanna

Categories: Linguistics,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Book Condition: New

Seller ID: 116240

Keywords: Folkmåls-Studier 49 Utg. av Hanna