Folkmåls-Studier 48

By: Utg. av Hanna

Price: $102.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Innehåller mm.: Eija Aho, Om tonala drag i dialekterna i Åboland; Gustav Bockgård, Urspårat samtal. Analys av en märklig dialektinspelning; Lennart Hellspong, Offentligheten som arena för retorisk deliberation; Antje Lann Hornscheidt, Finns det någonting som en svensk kolonialstil? Carita Rosenberg-Wolff, Norm och verlighet i finlandssvenskt radiospråk. Lectio precursoria: Pia Forssell, J. L. Runebergs samlade skrifter i textkritisk belysning; Mona Forsskåhl, Konstruktioner i interaktion: “de e” som resurs i samtal; Anne Huhtala, Det pedagogiska självet: en narrativ studie av direktvalda svensklärarstudenters berättelser; Nina Martola, Konstruktioner och valens. Verbfraser med åt i ett jämförande perspektiv; Anita Schybergson, Kognitiva system i namngivningen av finländska handelsfartyg 1838–1938. Printed Pages: 208.

Title: Folkmåls-Studier 48

Author Name: Utg. av Hanna

Categories: Linguistics,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Book Condition: New

Seller ID: 116256

Keywords: Folkmåls-Studier 48 Utg. av Hanna