Konstruktioner i finlandssvensk Syntax

By: Red. Camilla Wide

Price: $114.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


I iKonstruktioner i finlandssvensk syntax/i presenteras åtta uppsatser om finlandssvenskt tal- och skriftspråk. Studierna har en gemensam grund i konstruktionsgrammatik och interaktionell lingvistik och anlägger ett jämförande perspektiv på de syntaktiska drag som studeras. Finlandssvenskt språkbruk jämförs med sverigesvenskt, och frågan om finskans inflytande på svenskan i Finland diskuteras. Också skillnader mellan tal och skrift och mellan dialekt och standardspråk berörs i bidragen. Printed Pages: 300.

Title: Konstruktioner i finlandssvensk Syntax

Author Name: Red. Camilla Wide

Categories: Linguistics,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

ISBN: 9515831733

ISBN 13: 9789515831736

Book Condition: New

Seller ID: 116272

Keywords: Konstruktioner i finlandssvensk Syntax Red. Camilla Wide