Folkmalsstudier 47

By: Hanna Lehti-Eklund

Price: $114.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artiklarna i volymen handlar om språket i ett historiskt perspektiv och historien sedd genom språket från medeltiden till våra dagar. De baserar sig på föredrag som hölls på ett mångvetenskapligt symposium i Jyväskylä 2007. Avsikten med boken är att peka på beröringspunkter mellan forskning i historia och språkvetenskap och att väcka intresse för samarbete mellan forskare, studenter och lärare inom dessa två discipliner. Teman som behandlas i volymen är t.ex. begreppshistoria, språkkontakt, översättning och kommunikation mellan makthavare och undersåtar. Printed Pages: 271.

Title: Folkmalsstudier 47

Author Name: Hanna Lehti-Eklund

Categories: Linguistics,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Book Condition: New

Seller ID: 116276

Keywords: Folkmalsstudier 47 Hanna Lehti-Eklund