Folkmåls-Studier 46

By: Gunilla Harling-Kranck

Price: $106.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artiklar: Anna Helga Hannesdóttir, Hur det blir skillnad på rätt och fel i språket; Ritva Hartama-Heinonen, Översättning som abduktiv teckenprocess; Marja Kivilehto, PBL i fokus – översättning av fem fackbegrepp inom pedagogik; Beatrice Silén, Konstruktionsmönster vid bitransitiva verb i finlandssvenskt och sverigesvenskt talspråk. Printed Pages: 110.

Title: Folkmåls-Studier 46

Author Name: Gunilla Harling-Kranck

Categories: Linguistics,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

Book Condition: New

Seller ID: 116286

Keywords: Folkmåls-Studier 46 Gunilla Harling-Kranck