Folkmåls-Studier 45

By: Gunilla Harling-Kranck

Price: $83.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artiklar: Lotta Collin, Diskussionsforum på webben som objekt för textanalys; Ann-Marie Ivars, Se, tänk, vetja, tro; Jannika Lassus, Hjälpverbet “kan” och dess betydelse i broschyrer till barnfamiljer; Sara Routarinne, Liv i den offentliga privatsfären – liv som ingen lever. Multimodal diskurs i en inredningstidning; Monica Äikäs, Vad händer med sambandsorden vid översättning? Om explicit satskonnektion i översatt läromedelstext. Printed Pages: 145.

Title: Folkmåls-Studier 45

Author Name: Gunilla Harling-Kranck

Categories: Linguistics,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Book Condition: New

Seller ID: 116313

Keywords: Folkmåls-Studier 45 Gunilla Harling-Kranck