Tundra Nenets Inflection

By: Tapani Salminen

Price: $38.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Tundranenetsin kieli kuuluu suomalais-ugrilaisen kielikunnan samojedilaiseen haaraan. Sitä puhuu äidinkielenään noin 25 000 ihmistä Venäjän ja Luoteis-Siperian arktisilla seuduilla. Lähes kaikki Venäjän ja Siperian alkuperäiskielet ovat erittäin uhanalaisia tai peräti sukupuuton partaalla, mutta tundranenetsien tilanne on melko hyvä, sillä suurin osa nenetseistä harjoittaa perinteistä porotaloutta eikä ole sulautumassa venäjänkieliseen valtaväestöön. Salmisen tutkimus keskittyy tundranenetsin kielen taivutusmorfologiaan. Tavoitteena on kehittää nimenomaan tundranenetsien runsasta ja monimutkaista taivutusta yksiselitteisimmin ja käytännöllisimmin hahmottava kuvaus. Taivutusopin kuvaus koostuu pääsanaluokkien verbien ja nominien samoin kuin vähäisempien sanaluokkien, persoonapronominien ja erinäisten adverbi- ja postpositioryhmien osuuksista. Erityisesti pyritään kehittämään sellaista sääntöjen esitystapaa, jonka avulla yleistykset voidaan esittää yksinkertaisella ja havainnollisella tavalla. Sääntöjärjestelmässä käytetään sen vuoksi hyväksi ns. default-periaatetta sekä viittaussääntöjä. Printed Pages: 155.

Title: Tundra Nenets Inflection

Author Name: Tapani Salminen

Categories: Linguistics,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1997

ISBN: 952515002X

ISBN 13: 9789525150025

Book Condition: New

Seller ID: 116396

Keywords: Tundra Nenets Inflection Tapani Salminen