Marilaisen arvoituksen Kielioppi

By: Sirkka Saarinen

Price: $76.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Vuosisadan alun fennougristit keräsivät valtavat tekstikokoelmat suomalais-ugrilaisista kielistä. Ne tarjoavat korvaamatonta aineistoa kielentutkijoille sekä myös arvokasta materiaalia myös perinteiselle folkloristiikalle. Saarisen tutkimuksessa on yhdistetty sekä lingvistinen että folkloristinen näkökulma. Otolliseksi kohteeksi tällaiselle tarkastelulle ovat tarjoutuneet arvoitukset, tässä Timofej Jevsevjevin keräämät marilaiset arvoitukset. Saarisen tutkimuksen tavoitteena on ollut marilaisten arvoitusten kielioppi, järjestelmällinen esitys genren rakenteesta. Työn ensimmäinen osa käsittelee sana-aineksen järjestymistä, toinen osa arvoitusten sana-ainesta ja kolmantena tasona on semantiikka, se millaiseen hamoon tarkoitteen kuvaus puetaan. Printed Pages: 184.

Title: Marilaisen arvoituksen Kielioppi

Author Name: Sirkka Saarinen

Categories: Linguistics,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1991

ISBN: 9519403426

ISBN 13: 9789519403427

Book Condition: New

Seller ID: 116408

Keywords: Marilaisen arvoituksen Kielioppi Sirkka Saarinen