Terve sotilas!

By: Anni Ojajärvi

Price: $114.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Miksi tupakointi voi varusmiehen näkökulmasta olla järkevä valinta? Miten armeijan käytännöt ohjaavat varusmiehen ruokailua? Millaisia muotoja kestämisen eetos saa 2000-luvun nuorten miesten keskuudessa ja millaiseksi varusmieheksi nuoret pyrkivät? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa etnografinen tutkimus, jossa tarkastellaan nuorten miesten terveyskäyttäytymistä varusmiespalveluksen ajan. Terveyskäyttäytyminen paljastuu tutkimuksen valossa instituution rajaamaksi yhteisölliseksi prosessiksi, jota myös laitoksen arki ohjaa. Sotilaskoulutuksen logiikka ja tavoitteet sen paremmin kuin varusmiesyhteisön käytännötkään eivät aina tue terveyden edistämisen tavoitteita, vaan arki on usein ristiriidassa terveysnäkökulman kanssa. Printed Pages: 296.

Title: Terve sotilas!

Author Name: Anni Ojajärvi

Categories: Medicines,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

ISBN: 9525994805

ISBN 13: 9789525994803

Book Condition: New

Seller ID: 116497

Keywords: Terve sotilas! Anni Ojajärvi