Media viestintä 3-4/2012

By: Päätoim. Liina Puustinen

Price: $46.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Sis. seuraavat artikkelit: iHeikki Hellman Eija Poteri/i, Kotimainen julkaisutoiminta uuden rahoitusmallin ja Julkaisufoorumin jälkeen; iJuha Herkman Eliisa Vainikka/i, Revoluutio vai evoluutio? Lukeminen sosiaalisen median aikakaudella; iJukka-Pekka Puro/i, Avaus mediafenomenologiaan. Media Martin Heideggerin eksistentiaalifenomenologian näkökulmasta; iMarja-Liisa Kuronen/i, Tiedon markkinoilla ? pörssiyhtiön tuloksen hallintaa viestinnän keinoin; iJenni Mäenpää/i, Uutisvalokuvan paradoksi. Valokuvan objektiivisuuden käsite historiassa ja nykypäivän kuvajournalismissa; iMari Pienimäki/i, Tukea journalististen valokuvien tulkintaan. Ehdotus medialukutaitoa edistävästä genremallista; iMarianna Laiho Kaarina Nikunen/i, Uhreista parhaat? Lapset Irakin sodan ja Gazan kriisin lehtikuvissa; iMaarit Jaakkola/i, Pohjoismaisia avauksia kulttuurijournalismin tutkimukseen. Printed Pages: 167.

Title: Media viestintä 3-4/2012

Author Name: Päätoim. Liina Puustinen

Categories: Media Studies,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Book Condition: New

Seller ID: 116513

Keywords: Media viestintä 3-4/2012 Päätoim. Liina Puustinen