Media viestintä 3-4/2013

By: Päätoim. Iiris Ruoho

Price: $45.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Sis. artikkelit: iEsa Väliverronen/i, Ajan hallinta ja tiivistyminen journalismissa; iSatu Venäläinen/i, Väkivallan sukupuoli iltapäivälehdissä; iHeini Kähkönen/i, Siltoja ja raja-aitoja. Venäläiskuva paikallisjournalismissa Etelä-Karjalassa; iEija Poteri/i, Bibliometriikkaa viestintätieteilijöille? iMatti Virtanen/i, Tutkimuksen ja median välissä; iKaarle Nordenstreng Ullamaija Kivikuru/i, Akateeminen ajankuva 1950-luvun jälkeen. Millaisessa ympäristössä Pertti Hemánus ja Osmo A Wiio vaikuttivat? iTarmo Malmberg/i, Pertti Hemánus ja suomalaisen tiedotusopin käänteet 1950-luvulta 1990-luvulle; iMika Pantzar/i, Kuinka nykyaika tuotiin Suomeen: Osmo A. Wiio tieteen ja teknologian popularisoijana. Printed Pages: 143.

Title: Media viestintä 3-4/2013

Author Name: Päätoim. Iiris Ruoho

Categories: Media Studies,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

Book Condition: New

Seller ID: 116517

Keywords: Media viestintä 3-4/2013 Päätoim. Iiris Ruoho