Tiede ja Ase 70

By: Päätoimittaja Ismo Turunen

Price: $77.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artikkelit: iArto Hirvelä Aki-Mauri Huhtinen/i, Strateginen kommunikaatio informaatioyhteiskunnan kansallisten tavoitteiden edistämisessä ? realismista sosiaaliseen konstruktioon; iAntti Paronen/i, Sosiaalinen liike sotilaallisena toimijana; iJuha Mäkinen/i, Asevelvollisuus yhteiskunnallisissa merkitysyhteyksissään; iOtto Pekkarinen Hannu Rentola/i, Ammattialiupseereiden työssä oppiminen ja sen ohjaaminen ? sotilaspedagoginen tapaustutkimus; iJuha Tuominen/i, Päällikkö on pääkouluttaja? iTapio Saarelainen/i, Tilannetietoisuuden parantaminen sensorielementtiammuksella. Targeting situational awareness beyond the event horizon by means of sensor element munition; iJukka Anteroinen, Juha-Matti Lehtonen Harri Mikkola/i, Euroopan puolustusmarkkinoiden muutosten vaikutukset suomalaiselle puolustusteollisuudelle; iPetteri Jouko/i, Niin sodit kuin koulutat ? arvioita kenttäarmeijan koulutustasosta jatkosodan hyökkäysvaiheessa; iMikko Karjalainen/i, Sotiemme kokemukset osoittavat ? Sotatieteellinen Seura yleisesikuntaupseereiden keskustelufoorumina. Printed Pages: 190.

Title: Tiede ja Ase 70

Author Name: Päätoimittaja Ismo Turunen

Categories: Military,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Book Condition: New

Seller ID: 116528

Keywords: Tiede ja Ase 70 Päätoimittaja Ismo Turunen