Tiede ja Ase 72

By: Päätoim. Ismo Turunen

Price: $77.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Sis. artikkelit: Alpo Juntunen, Koillisväylä ? arktinen unelma; Mika Virta & al., Case Ukraina 2014 ? katsaus Venäjän informaatiosodankäyntiin Ukrainassa; Nico Lamminparras, Vain Venäjän vasalli? Transnistria EU:n ja Euraasian välillä; Markus Räty & Tommi Sikanen, Kilpailevat identiteetit suomalaisen sotilaallisen kriisinhallinnan päätöksenteossa; Mikko Vepsäläinen & Niko Koivula, Toiminnan kehittäminen taktiikan tutkimuksen päämääränä ? pääkomentopaikan siirron suunnitteluprosessi suojan näkökulmasta Itä-Suomen viestipataljoonan muuttuvassa toimintaympäristössä; Esa Lappi & al., Comparing simulated results and actual battle events from 1944 ? a case study using Sandis software; Esa Lappi, Jatkosodan taistelu simulointimallissa: Suovanjärven taistelu 27.7.1944 simuloituna Sandis-ohjelmistolla; Jan Hanska, Rhythm and tempo of warfare ? a comparative reading of a samurai classic and NATO planning guidelines; Soili Paananen & Kaisa Peltokorpi, Sotilasjohtajan henkinen joustavuus: sosiomateriaalinen näkökulma; Aki-Mauri Huhtinen, Teemu Tallberg & Juha Mäkinen, Ihmis- ja käyttäytymistieteet sotatieteellisessä tarkastelussa; Mika Penttinen, Opiskelijavalinnat ? työtä tulevaisuudelle; Hannu Rentola, Tutkivaa oppimista ja työotetta harjoittamassa ? sotilasopettajan kokemuksia ja näkökulmia; Risto Sinkko, "Onks pakko jos ei taho?" ? maanpuolustusajattelun ja sotilaan sosiaalisuuden yhteydestä; Lauri Lääperi, Lauri Rummukainen & Jouko Vankka, Kriittisen infrastruktuurin tilannekuvajärjestelmä; Ilkka Ikonen, Tykistön ja kranaatinheittimistön 2010-luvun ampumatarvikkeet ja niiden mahdollisuudet tulenkäytön kehittämiselle; Juha Ratinen, Aluejärjestelmä ? Airon vai Grandellin kehitystyön tulos? Printed Pages: 312.

Title: Tiede ja Ase 72

Author Name: Päätoim. Ismo Turunen

Categories: Military,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Book Condition: New

Seller ID: 116529

Keywords: Tiede ja Ase 72 Päätoim. Ismo Turunen