Språk och politisk Mobilisering

Price: $107.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Språk kan mobilisera folk till politisk aktivitet, framför allt i länder där det talas fler än ett språk. Denna bok tar upp olika politiska aspekter av det svenska i Finland i ett läge där den politiska debatten i allt högre grad sker i medierna. Den svenskspråkiga befolkningens politiska beteende studeras utifrån en brett upplagd frågeundersökning i Svenskfinland och på Åland i samband med riksdagsvalet 2007. Jämförelser görs dels mellan den svenskspråkiga och den finskspråkiga befolkningen, dels mellan de olika regionerna i Svenskfinland. I ett kapitel jämförs finlandssvenskarnas politiska verklighet med andra historiska minoriteters i Västeuropa. Printed Pages: 236.

Title: Språk och politisk Mobilisering

Author Name:

Categories: Minorities,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

ISBN: 9515832241

ISBN 13: 9789515832245

Book Condition: New

Seller ID: 116562

Keywords: Språk och politisk Mobilisering