I fänrikarnas, martallarnas och dixietigrarnas Land

By: Sven-Erik Klinkmann

Price: $146.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


I sin studie ger Sven-Erik Klinkmann en mångfacetterad bild av svenskan i Finland under de senaste 200 åren som en serie nyorienteringar, omförhandlingar och tvära kast, där det svenska ständigt speglats i det finska och det finska i det svenska. Klinkmann använder ett forskningsmaterial som omfattar allt från olika populärkulturella yttringar – bland annat populärmusik, turism och Mumindalsreferenser – till hur Runebergs och Topelius ikoniska framställningar av det finska folket, landskapet och nationen präglat synen på hur vi ser på de båda nationalspråken. Han visar hur metaforer, bilder och stereotyper uppkommit och framför allt hur dessa präglat och styrt alla försök att tolka och tala om fenomenet det svenska i Finland. Printed Pages: 382.

Title: I fänrikarnas, martallarnas och dixietigrarnas Land

Author Name: Sven-Erik Klinkmann

Categories: Minorities,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

ISBN: 951583225X

ISBN 13: 9789515832252

Book Condition: New

Seller ID: 116564

Keywords: I fänrikarnas, martallarnas och dixietigrarnas Land Sven-Erik Klinkmann