Räcker det med svenskan?

By: Karmela Liebkind

Price: $129.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


I Räcker det med svenskan? granskas de finlandssvenska föreningarnas och organisationernas problem och möjligheter utgående från intervjuer och enkäter. Utvecklingen på det finlandssvenska organisationsfältet presenteras genom en studie av registrerade föreningar under de fyrtio senaste åren. Frågan “Räcker det med svenskan?” är intressant även ur utbildningssynvinkel. Har språket någon betydelse när tvåspråkiga studenter söker studieplats vid yrkeshögskolor och universitet? Printed Pages: 332.

Title: Räcker det med svenskan?

Author Name: Karmela Liebkind

Categories: Minorities,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

ISBN: 9515831288

ISBN 13: 9789515831286

Book Condition: New

Seller ID: 116568

Keywords: Räcker det med svenskan? Karmela Liebkind