The East Finnic Minorities in the Soviet Union

By: Seppo Lallukka

Price: $77.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Komit, marit, mordvalaiset ja udmurtit muodostavat uralilaisen kieliperheen volgalais-permiläisen ryhmän. Väkuluvultaan ja poliittiselta asemaltaan ne edustavat uralilaisten kansojen eräänlaista keskiryhmää. nSosiologian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan Lallukka on selvittänyt toisen maailmansodan jälkeisten väestönlaskentatietojen ja etnososiologisten tutkimusten avulla näiden kansojen yhtenäisten asuma-alueiden hajoamista, väestörakenteen muutosta, kielellistä assimiloitumista ja seka-avioliittoisuutta. Printed Pages: 344.

Title: The East Finnic Minorities in the Soviet Union

Author Name: Seppo Lallukka

Categories: Minorities,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1990

ISBN: 9514106164

ISBN 13: 9789514106163

Book Condition: New

Seller ID: 116575

Keywords: The East Finnic Minorities in the Soviet Union Seppo Lallukka