Elämän Politiikat

By: Ilpo Helén

Price: $154.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Elämän politiikat on perinpohjainen johdatus Michel Foucault’n ajattelun käyttöön kriittisessä yhteiskunta- ja politiikan tutkimuksessa. Se esittelee laajasti biopolitiikan käsitettä sekä tutkimuksia elämän hallinnasta ja politisoitumisesta muun muassa terveydenhoidon, sosiaaliturvan ja -huollon, biolääketieteen sekä mielenterveystyön asiayhteyksissä. Kirja selventää biopolitiikan käytettävyyttä ajankohtaisten ilmiöiden, niiden historian ja lähitulevaisuuden ymmärtämisen, analyysin ja kritiikin käsitteellisenä työkaluna. Se tuo havainnollisesti esiin foucaultlaisen ajattelun käyttökelpoisuuden ja rajoitukset riskinhallinnan, globalisaation, hyvinvointivaltion uusliberalistisen käänteen ja biotalouden ymmärtämisessä. Ilpo Helén on Suomessa ja kansainvälisesti arvostettu sosiologi, historioitsija ja tieteentutkija, joka on soveltanut foucaultlaista lähestymistapaa laaja-alaisesti lisääntymis- ja seksuaalilääketieteen, biolääketieteen, mielenterveystyön, terveyspolitiikan ja siirtolaisuuden hallinnoinnin tutkimuksessa. Tällä hetkellä hän työskentelee sosiologian professorina Itä-Suomen yliopistossa. Printed Pages: 401.

Title: Elämän Politiikat

Author Name: Ilpo Helén

Categories: Philosophy,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

ISBN: 9527093074

ISBN 13: 9789527093078

Book Condition: New

Seller ID: 116711

Keywords: Elämän Politiikat Ilpo Helén