Johdatus Metafysiikkaan

By: Martin Heidegger

Price: $111.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Martin Heideggerin luentosarja Johdatus metafysiikkaan vuodelta 1935 edustaa siirtymää Olemisen ja ajan (1927) fundamentaaliontologiasta hänen myöhempään olemishistorialliseen ajatteluunsa, joka hahmottelee metafyysisen tradition rajoja ja viitoittaa tietä kohti länsimaisen ajattelun toista alkua. Kielen ja filosofian historiaa koskevien pohdiskelujen avulla Heidegger pyrkii osoittamaan, ettei oleminen pohjimmiltaan suinkaan ole tyhjä ja epämääräinen sana, vaan sen mieli on länsimaisessa ajatteluperinteessä rajautunut ja määrittynyt monelta kantilta. Printed Pages: 198.

Title: Johdatus Metafysiikkaan

Author Name: Martin Heidegger

Categories: Philosophy,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

ISBN: 9525169642

ISBN 13: 9789525169645

Book Condition: New

Seller ID: 116806

Keywords: Johdatus Metafysiikkaan Martin Heidegger