Mellan idealism och analytisk Filosofi

By: Red. Stefan Nygård

Price: $107.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


I tio artiklar skildrar finska och svenska forskare spänningen mellan filosofins lokala tanketraditioner och globala impulser under årtiondena före och efter 1900. Perioden efter idealismens och före den analytiska filosofins dominans kännetecknas av en aktiv spaning efter nya filosofiska riktlinjer. Med Nietzsche, Bergson, Wittgenstein, pragmatismen, fenomenologin och den logiska positivismen som internationella förebilder framlade tidens nordiska intellektuella sin syn på filosofins uppgifter och metoder. Printed Pages: 282.

Title: Mellan idealism och analytisk Filosofi

Author Name: Red. Stefan Nygård

Categories: Philosophy,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

ISBN: 9515831369

ISBN 13: 9789515831361

Book Condition: New

Seller ID: 116845

Keywords: Mellan idealism och analytisk Filosofi Red. Stefan Nygård