Psykologia 5-6/2012

By: Päätoim. Tuuli Anna Mähönen

Price: $36.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Sis. seuraavat artikkelit ja lektiot: Tuija Seppälä & al., Luottamus ja sosiaalipsykologisen selittämisen tasot; Anneli Portman & Annukka Vainio, Saako noin toimia? Legitimointi ryhmäilmiönä; Emilia Solares & Karmela Liebkind, Ryhmienväliset ennakkoluulot ja niihin vaikuttaminen; Inari Sakki & Paul Cottier, Kansakunnan sosiaalipsykologiaa ? sosiaalisen konstruktionismin näkökulma; Mia Silfver-Kuhalampi & Klaus Helkama, Syyllisyys, häpeä ja arvot erilaisissa kulttuureissa; Ari Haukkala, Nelli Hankonen & Hanna Konttinen, Sosiaalipsykologia terveyskäyttäytymisen tutkimuksessa; Sakari Tamminen & al., Teknologian sosiaalipsykologinen tutkimus; Anu Yijälä, Vapaaehtoisten maahanmuuttajien pre-akkulturaatio; Anita Saarinen-Kauppinen, Käsitykset sosiaalisista taidoista tekniikan alalla; Klaus Helkama, Anna-Maija Pirttilä-Backman & Karmela Liebkind, Sosiaalipsykologia 50 vuotta. Printed Pages: 148.

Title: Psykologia 5-6/2012

Author Name: Päätoim. Tuuli Anna Mähönen

Categories: Psychology,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Book Condition: New

Seller ID: 116896

Keywords: Psykologia 5-6/2012 Päätoim. Tuuli Anna Mähönen