Ympäristöjuridiikka 2-3/2017

By: Päätoim. Antti Belinskij

Price: $57.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Ympäristöjuridiikka 2-3/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Erkki J. Hollo, Kestävästä kehityksestä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa; Seita Romppanen, Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan? Oikeudellinen näkökulma metsänieluihin; Petri Vesa, Ympäristöllisiin lupapäätöksiin liittyvät aloittamisluvat, Katariina E. M. Vuorinen, Sääntelyn purkamisen vaikutus liito-oravan suojelukäytäntöihin – Voivatko hakkuiden toteuttajat hallita lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajaamisen ekologis-juridisia haasteita? Printed Pages: 116.

Title: Ympäristöjuridiikka 2-3/2017

Author Name: Päätoim. Antti Belinskij

Categories: Science,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Book Condition: New

Seller ID: 117014

Keywords: Ympäristöjuridiikka 2-3/2017 Päätoim. Antti Belinskij