Genus och etnicitet i Äldreomsorgen

By: Irene Virtala

Price: $62.00

Quantity: 1 available

Book Condition: New


Doktor Irene Virtalas boken har fokus på sverigefinska pensionärers erfarenheter och tankar kring åldrande samt kring behov och önskemål angående äldreomsorgen. Centrala teman tangerar språkfrågan, längtan till naturen, betydelsen av tillgången till ett socialt nätverk, behovet av att bearbeta krigstrauman, anhörigomsorgen länderna emellan, existentiella frågor och tankar kring återflyttning till fäderneslandet som senior. Printed Pages: 78.

Title: Genus och etnicitet i Äldreomsorgen

Author Name: Irene Virtala

Categories: Sociology,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

ISBN: 9525889254

ISBN 13: 9789525889253

Book Condition: New

Seller ID: 117075

Keywords: Genus och etnicitet i Äldreomsorgen Irene Virtala