Sosiologia 2/2017

By: Päätoim. Olli Pyyhtinen

Price: $57.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Sosiologia 2/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Merja Kinnunen, Kirsti Lempiäinen ja Virve Peteri, Konttorista monitilatoimistoksi. Työn tilojen etnografinen analyysi; Tuomo Laihiala ja Maria Ohisalo, Leipäjonot sukupuolisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden mittareina; Aila-Leena Matthies, Osallistumisen lupaus ja petos hyvinvointipalveluissa; Satu Husso, Kohtuullinen utopia. Eettisen itsen luominen kasvukriittisen yhteiskunnallisen liikkeen teksteissä. Printed Pages: 246.

Title: Sosiologia 2/2017

Author Name: Päätoim. Olli Pyyhtinen

Categories: Sociology,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Book Condition: New

Seller ID: 117113

Keywords: Sosiologia 2/2017 Päätoim. Olli Pyyhtinen