Naisten muuttuvat elämänmuodot Maaseudulla

By: Riitta Högbacka

Price: $111.00

Quantity: 1 available

Book Condition: New


Tutkimuksessa hahmotetaan erilaisia elämänmuotoja edustavien naisten elämänkäytäntöjä ja käsityksiä työstä, kodista, naisen asemasta ja maaseudusta. Erityistä huomiota kiinnitetään elämänmuotojen muutoksessa syntyviin jännitteisiin ja vastakohtaisuuksiin naisten elämässä. Pääpainon saavatkin naisten omat kokemukset: aineistona ovat eri puolilta Suomea ja erilaisilta maaseutualueilta kerätyt naisten haastattelut. Lisäksi taustatietoina käytetään koko maaseutua koskevia tilastotietoja ja tutkijan omia kyselytutkimuksia. Tuloksia pohditaan sekä suhteessa naisten asemaan ja maaseudun muutokseen että maaseudun kehittämisen näkökulmasta. Printed Pages: 321.

Title: Naisten muuttuvat elämänmuodot Maaseudulla

Author Name: Riitta Högbacka

Categories: Sociology,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2003

ISBN: 951746553X

ISBN 13: 9789517465533

Book Condition: New

Seller ID: 117147

Keywords: Naisten muuttuvat elämänmuodot Maaseudulla Riitta Högbacka