Nordenskiöld-samfundets tidskrift 72-73

By: Red. Thomas Westerbom

Price: $77.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artiklar: Henry Pihlström, Om den påstådda historiska förekomsten av häckande alkfåglar vid Ladoga; Carl-Adam Hæggström & Eeva Hæggström, En äppelträdgård från 1700-talet på Åland; Peter Holmberg, Johan Kraftman (1713?1791). Lärdom och praktik under nyttans tidevarv i Finland.

Title: Nordenskiöld-samfundets tidskrift 72-73

Author Name: Red. Thomas Westerbom

Categories: Varia,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Book Condition: New

Seller ID: 117302

Keywords: Nordenskiöld-samfundets tidskrift 72-73 Red. Thomas Westerbom