Sphinx 2012-2013

By: Peter Holmberg

Price: $96.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Sis. seuraavat esitelmät: iMatti Klinge/i, Bildningssträvanden i Finland kring år 1838. Om Societetens bakgrund och halvofficiella ställning; iRolf Stenberg/i, Beräkningsmekanik; iLiselotte Sundström/i, Sociala interaktioner ? evolution på gen-, cell- och individnivå; iNils Erik Villstrand/i, Furstar och folk i Åbo 1812 ? referensram, tolkning och handlingsutrymme; iMarkku Suksi/i, Territoriell autonomi ? modell för konfliktlösning men med konstitutionella komplikationer; iBo Pettersson/i, Liknelsernas vind ? om sambandet mellan bildspråk och berättande i skönlitteraturen; iJukka Finne/i, Solujen pinnan rakenne ? mikä on sokerirakenteiden merkitys? iIngmar Björkman/i, Personalledning i internationella organisationer: Aalto-universitets handelshögskola som exempel; iTuija I. Pulkkinen/i, Avaruustutkimuksen merkitys modernille yhteiskunnalle. Vuosikirja sisältää myös Tiedeseuran jäsenten elämäkertoja sekä katsauksen seuran toimintaan v. 2012?2013. Printed Pages: 254.

Title: Sphinx 2012-2013

Author Name: Peter Holmberg

Categories: Varia,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

Book Condition: New

Seller ID: 117324

Keywords: Sphinx 2012-2013 Peter Holmberg