Sphinx 2007-2008

By: Peter Holmberg

Price: $77.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Sis. mm. seuraavat esitelmät: iPentti Mälkki/i, Itämeren sisäänvirtaus ja stagnaatiot; iMax Engman/i, Migration och medborgarskap i Finland 1809–2005 i ett jämförande perspektiv; iKai Nordlund/i, Nuläge och planerad framtid för energiutvinning med kärnfysikalisk fusion; iJukka H. Meurman/i, Micro-cosmos of the mouth; iTorsten Pettersson/i, Carl von Linnés livsåskådning. Ett historiskt och ett litterärt perspektiv; iAnto Leikola/i, Carl von Linné kotimaanmatkaajana; iCarl-Adam Hæggström/i, Linnés betydelse för botaniken; iEila Helander/i, Uskonnon muuttuva asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Vuosikirja sisältää myös Tiedeseuran jäsenten elämäkertoja sekä katsauksen seuran toimintaan v. 2007–2008. Printed Pages: 244.

Title: Sphinx 2007-2008

Author Name: Peter Holmberg

Categories: Varia,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

Book Condition: New

Seller ID: 117347

Keywords: Sphinx 2007-2008 Peter Holmberg