Maan ytimestä Avaruuteen

By: Toim. Ilmari Haapala

Price: $60.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Teos antaa uusimpiin tutkimuksiin perustuvan kuvan siitä, miten laattatektoniikka on kuljettanut maankamaramme eteläisellä ja pohjoisella pallonpuoliskolla, miten maamme kallioperä ja sen malmit ovat syntyneet, miten napa- ja vuoristojäätiköiden sulaminen vaikuttaa merenpinnan korkeuteen, miten Itämeren talviset jääolot ovat muuttuneet, ja miten Itämeren syvänteet näyttävät saavuttaneen pysyvän hapettomuuden tilan. Ilmastonmuutosta tarkastellaan sekä ihmisestä riippumattomina pitkän aikavälin vaihteluina että tarkkoihin seurantamittauksiin perustuvana ihmisen aiheuttamana kasvihuoneilmiön voimistumisena. Printed Pages: 246.

Title: Maan ytimestä Avaruuteen

Author Name: Toim. Ilmari Haapala

Categories: Varia,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

ISBN: 951653371X

ISBN 13: 9789516533714

Book Condition: New

Seller ID: 117348

Keywords: Maan ytimestä Avaruuteen Toim. Ilmari Haapala