Nordenskiöld-samfundets tidskrift 69

By: Thomas Westerbom

Price: $77.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artiklar: iHenry Pihlström/i, Björn Kurtén och isbjörnens evolution; iLena Huldén/i, Den introducerade kaninen – ett svårlöst problem; iPeter Holmberg Tapio Markkanen/i, Jacob Gadolin, en mångfasetterad vetenskapsman i Åbo på 1700-talet; iSven-Erik Nylund/i, Interneringarna av sjömän från Finlands handelsflotta under andra världskriget; iCarl-Adam Hæggström al./i, Avenbok och andra exotiska ädla lövträd i Finland. Printed Pages: 115.

Title: Nordenskiöld-samfundets tidskrift 69

Author Name: Thomas Westerbom

Categories: Varia,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Book Condition: New

Seller ID: 117352

Keywords: Nordenskiöld-samfundets tidskrift 69 Thomas Westerbom